กิจกรรมของเครือข่าย R2R ภาคใต้ที่สำคัญในรอบปี cialis pas cher 2555

1. งานประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2555 จัดที่ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปีนี้ มี seminar เรื่อง r2r กับการพัฒนางาน เช้าวันที่ 13 กย นี้ ประธานเครือข่าย r2r ใต้เป็น moderator เอง มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ อ.นพ.อัครินทร์ ศิริราช นพ.เอกรัฐ รพ.สิชล (นครศรีธรรมราช) และ คุณอวยพร พยาบาล รพ มอ. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อนสร้าง inspire และ ตัวอย่างงาน ได้รับความสนใจเกินคาด ใครที่เข้าฟังแลเะมีภาพช่วยส่งมา share กันหน่อยครับ เพื่อให้เห็นการขับเคลื่อนของ r2r ภาคใต้ไปด้วย