วิธีเปิดใช้งาน JavaScript ใน Internet Explorer, Firefox และ Safari ให้ทำดังนี้

Internet Explorer 7:

 1. คลิกที่เมนู Tools ด้านบนหน้าต่าง Explorer
 2. คลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ Security และเลือก Custom Level...
 4. หน้าต่างจะเปิดขึ้นมา เลื่อนลงมา หัวข้อ Scripting > Actice scripting 
 5. เลือก Enable 
 6. คลิก OK จากนั้นคลิกที่ OK อีกครั้ง จากนั้นออกจากโปรแกรม
 7. เปิดบราวเซอร์ใหม่อีกครั้ง

ภาพประกอบ วิธีการเปิดใช้งาน JavaScript บน Internet Explorer7

Firefox:

 1. เปิด Firefox ไปยังเมนู Firefox เลือก Preference
 2. คลิกที่แท็บ Content
 3. เลือก "Enable Java" และ "Enable JavaScript"
 4. กดปุ่มปิดส่วนของ Content

ภาพประกอบ วิธีการเปิดใช้งาน JavaScript ใน Browser Firefox

Safari:

 1. เปิด Safari ไปยังเมนู Safari เลือก Preference
 2. คลิกที่แท็บ Security
 3. เลือก "Enable JavaScript"
 4. กดปุ่มปิดส่วนของ Security

ภาพประกอบ วิธีการเปิดใช้งาน JavaScript ใน Browser Safari