สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย R2R เรื่อง "คุณอำนวยขั้นเทพ" รุ่นที่ 2 แบ่งการอบรมออกเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. โดยมีค่าลงทะเบียน 9,000 บาท (การอบรม 3 ครั้ง 9 วัน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเครือข่าย R2R ภาคเหนือ โดยให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ทาง E - mail : wt3103@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ โทร 081-9504725