แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี ฉบับภาษาไทย (ICH Good Clinical Practice Guideline)

แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี ฉบับภาษาไทย (ICH Good Clinical Practice Guideline)

ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งแรกปี 2552

ไฟล์หนังสือ: