กฎนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Code (1947))

กฎนูเรมเบิร์กเป็นเกณฑ์จริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นกฎเกณฑ์ที่เขียนขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดจริยธรรม

ไฟล์หนังสือ: