ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก

generique cialis

ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008)หลักการจริยธรรม
สำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

แปลและเรียบเรียงโดย
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ไฟล์หนังสือ: