ฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว)

“ฮาให้คิด” ฉบับนี้พิมพ์เพิ่มเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พิมพ์ใหม่แต่ละครั้งก็มี “เรื่อง” ใหม่ ๆ เข้ามา “ฮา” และก็ “ให้คิด” ตลอด “ฮาให้คิด” ฉบับที่ 1 และ 2 เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้รณรงค์เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจเรื่องเอดส์ แต่ “ฮาให้คิด” ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ไม่ใช่เรื่องเอดส์เพียว ๆ แต่มีเรื่องใหม่ที่ภูมิใจจะนำเสนอและหวังว่าคนอ่านก็จะได้ภูมิใจได้อ่านหลาย ๆ เรื่อง เป็น ฮาให้คิดฉบับ การ์ตูนโป๊(ว) ซึ่งเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” ติดตามอ่านต่อได้ในเล่ม

ไฟล์หนังสือ: