แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง

  1. เทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมหรือบุคคลช่วยเหลือ (Team Building+Seek for Assistance)
  2. การสื่อสารถึงนักวิจัยและผู้บริหาร (Upper+Frontline Level)
  3. เทคนิคการเสริมพลังตัวเอง และนักวิจัย (Empowerment Technique)

โดย

  1. ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
  2. นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
  3. ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ R2R Facilitator Advanced Course https://www.cialissansordonnancefr24.com/acheter-cialis/ รุ่นที่ 1/2555 ครั้งที่ 1