แลกเปลี่ยนประสบการณ์ R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 1/2555 ครั้งที่ 1 (3/7) ขนาดตัวอักษร | | วันที่โพสต์: 6 สิงหาคม 2555 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง

  1. เทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมหรือบุคคลช่วยเหลือ (Team Building+Seek for Assistance)
  2. การสื่อสารถึงนักวิจัยและผู้บริหาร (Upper+Frontline Level)
  3. เทคนิคการเสริมพลังตัวเอง และนักวิจัย (Empowerment Technique)

โดย

  1. ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
  2. นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
  3. ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 1/2555 ครั้งที่ 1