18 ต.ค. 2562

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 10/2562 ในศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

23 ก.ย. 2562