21 ส.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8/2560 ในวันจันทร์ที่ 21 acheter cialis sans ordonnance สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

25 ส.ค. 2560