21 เม.ย. 2560

การประชุมคณะกรรมการฯดังกล่าว ครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

20 มี.ค. 2560