14 มี.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-ligne/ ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

17 ก.พ. 2560