เต็มแล้ว
14 ก.พ. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

26 ม.ค. 2560